Leerlingenraad

De Regenboog en De Horizon hebben elk hun leerlingenraad.
In september kiezen alle leerlingen van de scholen uit de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar hun 3 vertegenwoordigers, één voor elk jaar, voor dat schooljaar.

De leerlingenraad komt maandelijks samen met de algemeen directeur.
In deze vergadering worden de voorstellen uit de ideeënbussen in de klas besproken en bekeken wat realiseerbaar is en wat niet. Ook evenementen en eventuele praktische problemen komen aan bod.

Op het maandelijks schoolmoment rapporteert de leerlingenraad aan alle leerlingen waar ze mee bezig is.

De leerlingenraad wordt enorm geapprecieerd op school en is zowel voor de leerlingen, de leerkrachten als de directie van grote waarde en betekenis.

leerlingen uit de leerlingenraad