Schoolteam

De Vlieger, De Regenboog en De Horizon vormen samen de Vrije Scholen Zwevezele. Elke school heeft zijn eigen team van leerkrachten en ondersteunend personeel.

We werken nauw samen vanuit eenzelfde visie en stippelen een gemeenschappelijk beleid uit. Zo hebben we één schoolreglement dat geldt voor de drie vestigingen en worden dezelfde leerboeken gebruikt.
Maar we staan er ook op dat elke school zijn eigenheid kan behouden en zijn eigen klemtonen kan leggen. Elk heeft zijn eigen schoolfeest, elk verwelkomt De Sint op zijn manier,…
Zo garanderen een waaier aan diversiteit en kan elke leerling in die school terecht waar hij of zij zich het meeste thuis voelt.

  • Brugfiguur

   Larissa Lippens is als maatschappelijk werkster verbonden aan het Sociaal Huis van Wingene.
   Door regelmatig op school en bij schoolse evenementen aanwezig te zijn wil zij de drempel verlagen voor ouders om de stap naar sociale hulpverlening te zetten.  

   Dit is de brugfiguur
  • Directie

   Het directieteam voor de drie scholen werkt overkoepelend voor het uitstippelen van het pedagogisch beleid en de administratie. Daarnaast zijn de drie directeurs hoofdverantwoordelijke voor één van de scholen.
   Het team wordt aangevuld met de zorgcoördinator.

   Dit is de directie
  • Secretariaat

   Het secretariaat is je eerste aanspreekpunt voor vragen in verband met facturatie, voor het melden van ziekte of afwezigheid, praktische vragen, …

   Ouders van kinderen in De Vlieger en De Regenboog kunnen terecht in het secretariaat van De Regenboog
   Openingsuren secretariaat Regenboog-Vlieger:

   - maandag: van 8u tot 12u

   - dinsdag: van 8u tot 12u, van 12.30u tot 16.30u

   - woensdag: van 8u tot 12u

   Dit is het secretariaat
  • De Horizon

   De Horizon heeft een kleuter- en een lagere school en is gevestigd op de Hille.
   Als ‘wijkschool’ heeft De Horizon een heel familiair karakter, waar iedereen elkaar kent en het voor mekaar opneemt.

   Dit is de Horizon
  • De Regenboog

   In De Regenboog bevindt zich de lagere school van Zwevezele-centrum. 
   Ook hier krijgen de leerlingen volop kansen om hun talenten te ontwikkelen, met respect voor en in verbondenheid met elkaar.

   Dit is de Regenboog
  • Zorgteam

   Onder leiding van de zorgcoördinator staat een team van 4 zorg- en plusleerkrachten klaar om jouw kind extra te ondersteunen wanneer het nodig is.
   Zowel in klasverband of in kleine groepjes als individueel kunnen de leerlingen hulp krijgen bij lezen, rekenen, spelling,…
   Ook op emotioneel vlak of bij het leren leren voorziet het zorgteam extra steun.

    

   Dit is het zorgteam
  • De Vlieger

   De Vlieger huisvest de kleuterschool in het centrum van Zwevezele.
   De kleuters komen er terecht in een warme, geborgen omgeving waar ze de kansen kunnen om stapje voor stapje te groeien.

   Dit is de vlieger
  • Sportteam

   De drie sportleerkrachten staan in voor de lichamelijke opvoeding in zowel de kleuter- als de lagere scholen.
   De sportactiviteiten voor de lagere school gaan door in de gemeentelijke sporthal, de kleuters turnen op school. Ook de zwemlessen worden gecoördineerd door het sportteam.

   Dit is het sportteam