Zorgteam

Onder leiding van de zorgcoördinator staat een team van 4 zorg- en plusleerkrachten klaar om jouw kind extra te ondersteunen wanneer het nodig is.
Zowel in klasverband of in kleine groepjes als individueel kunnen de leerlingen hulp krijgen bij lezen, rekenen, spelling,…
Ook op emotioneel vlak of bij het leren leren voorziet het zorgteam extra steun.